Voor vluchtelingen zullen in de toekomst strengere regels gelden


Wat heeft de Grand Coalition precies bepaald?

De belangrijkste verandering is de tijdelijke opschorting van gezinshereniging, waardoor het aantal inkomende vluchtelingen zou moeten afnemen. Concreet betekent dit dat vluchtelingen met beperkte (neven) bescherming hun familie niet naar Duitsland mogen brengen voor een periode van twee jaar.

Deze regel is van toepassing op vluchtelingen die geen beroep kunnen doen op het fundamentele recht op asiel en die ook geen beschermingsstatus genieten op grond van het Vluchtelingenverdrag van Genève, maar niet worden gedeporteerd omdat zij thuis worden geconfronteerd met foltering of de doodstraf. Uitgesloten zijn familieleden van vluchtelingen (meestal Syriërs) die nog steeds in vluchtelingenkampen leven in Turkije, Jordanië en Libanon. Ze moeten voornamelijk met contingenten naar Duitsland worden gebracht.Wat verandert er nog meer?

In de toekomst zullen Marokko, Algerije en Tunesië worden geclassificeerd als "veilige landen van herkomst". Doel: asielzoekers uit deze drie landen kunnen sneller naar hun thuisland worden teruggestuurd. Vooral uit Marokko en Algerije kwamen eind 2015 veel vluchtelingen naar Duitsland. Asielzoekers uit "veilige landen van herkomst" willen dat de coalitie wordt gehuisvest in nieuwe opvangcentra waar hun asielaanvragen sneller kunnen worden verwerkt. Ze mogen de wijk van hun immigratiekantoor niet meer verlaten - anders worden ze verstoken van uitkeringen en worden hun asielprocedures opgeschort.

Ook nieuw is dat asielzoekers tien euro per maand moeten betalen voor hun inburgeringscursussen. Bovendien moeten vluchtelingen met een handicap sneller worden gedeporteerd dan voorheen - tenzij het een ernstige ziekte is.Welke reacties zijn er op het asielpakket?

De oppositie is niet erg enthousiast over het asielpakket II - sommige politici hebben al hun ongenoegen geuit over Twitter-lucht:

Nieuw #Asyl-pakket van de Grand Coalition creëert tweeklasvluchtelingen en is een stimuleringsprogramma voor sleepboten. //t.co/wS6VtKp3AP

? Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) 29 januari 2016

De plannen #GroKo #Family Reunion weerspreken alles wat we weten over #Integratie. #Asylpaket

? Katrin Göring-Eckardt MdB (@GoeringEckardt) 29 januari 2016

Voor de mensenrechtenorganisatie Pro Asyl is de schorsing van gezinshereniging een "ernstige aantasting van het fundamentele recht om samen te leven als een gezin", waardoor de getroffenen gedwongen worden illegale wegen te nemen. De nieuwe regel zal het bedrijf van smokkelaars en sleepboten verlevendigen. Bondsdag vice-president Claudia Roth noemde de stappen die werden genomen in de richting van ZDF 'zeer te betreuren'.Vluchtelingendebat (Deel 1) (Augustus 2020).Asiel, Duitsland, Marokko, Algerije, Grote Coalitie, Foltering, Turkije, Jordanië, Libanon, vluchtelingenbeleid, asielpakket II, gezinshereniging, strengere regels