Parisa Shahyari: Waarom is een duurzaam financieel systeem zo belangrijk?

Mevrouw Shahyari, waarom besloot u lid te worden van WWF?
Er zijn verschillende organisaties en NGO's die kunnen worden gebruikt voor duurzame financiering.
Ik heb veel gezien, gewerkt op de financiële markt, in een ministerie en ook in de zonnesector. Op een gegeven moment realiseerde ik me dat terwijl ik geniet van mijn werk, het geen echte prestatie was. Eindelijk heb ik de vacature van het WWF gezien en heb ik iets positiefs en emotioneels verbonden aan het WWF. Ze zochten iemand die uit de financiële sector komt, die de sector en de politieke actoren kent die ik al heb leren kennen in mijn werk bij een zonne-energiebedrijf en mijn baan als consultant voor infrastructuurprojecten voor het ministerie van Transport. Ik wilde gewoon iets doen waarbij ik enerzijds wist dat er veel vraag was naar mijn vaardigheden en dat ik me wilde kunnen identificeren met het merk en de organisatie. En het WWF heeft me dat gegeven, iedereen heeft een gemeenschappelijke visie en werkt met heel zijn hart aan hun projecten. Ze zijn allemaal hetzelfde: toegewijd, energiek, positief, authentiek en aanwezig.Je hebt lang in de financiële sector in Duitsland gewerkt. Heb je ooit nadelen gehad vanwege je immigrantenachtergrond en als vrouw?
Het is andersom. Het maakte nooit zoveel uit welk land ik kwam. Bij een grote bank is sowieso veel internationaal, daarom zijn mensen met verschillende culturele achtergronden nodig. Het was daarom een ​​voordeel voor mij dat ik een andere achtergrond had.

Toch zul je veel uitdagingen in je leven onder de knie hebben?
Het grootste gevecht was eigenlijk om de 11e klas in Duitsland te overleven en de taal parallel te leren. Terugkijken naar de culturele verschillen was wat me het meest trok, maar me ook versterkte. Want als je zoiets doet, weet je dat je ook andere dingen kunt doen. De dood van mijn vader in Iran was erg moeilijk voor mij. Ik was niet bij hem en kon de laatste jaren niet voor hem zorgen zoals ik had gewild. Aan de andere kant was hij degene die mij zo heeft gevormd dat ik nu bij het WWF ben: hij geloofde dat de huidige consumptie van hulpbronnen en de eindeloze consumptie ons uiteindelijk op onze knieën zullen brengen. Ik zou zo trots zijn als ik nu tegen hem zou kunnen zeggen: ik probeer de ramp in ieder geval een beetje af te wenden.

Wat zijn volgens u momenteel de grootste kansen en risico's in Duitsland op het gebied van fiscaal beleid?
De grootste kans is om te zien wat voor hefboomwerking het financiële systeem heeft voor ons milieu, voor ons klimaat en ook voor sociale kwesties. Met de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties heeft de wereldgemeenschap de broodnodige beslissingen genomen voor een duurzamere ontwikkeling voor het milieu, de samenleving en de economie. Sindsdien staan ​​deze onderwerpen bovenaan de politieke en publieke discussie. Het is de hoogste tijd om actie te ondernemen om de nodige stappen te zetten om tot deze overeenkomsten te komen. De financiële sector speelt hierin een sleutelrol, omdat banken en beleggers een enorme invloed hebben op de duurzame transformatie van de algehele economie en vele sociale omstandigheden met de bewuste controle van kasstromen. Zowel de EU-Commissie als het Europees Parlement werken momenteel aan verschillende wetgevingsinitiatieven die concrete voorstellen omvatten over hoe de financiële sector zijn bijdrage kan leveren.

Dat is waar we uit het WWF komen: we praten met de relevante politieke actoren en vestigen de aandacht op de behoefte aan meer betrokkenheid, zodat Duitsland ook activiteiten op EU-niveau ondersteunt. Terwijl andere EU-lidstaten belangrijke stappen in de goede richting zetten, houdt de Duitse regering nog steeds terug. Veel spelers hebben al erkend dat duurzaamheid niet langer een thema is in de modewereld, maar pure noodzaak. De financiële actoren, dwz banken en investeerders, hebben een gestandaardiseerd kader van de staat nodig.

Wat is belangrijk in termen van duurzame financiering voor geïndustrialiseerde landen zoals Duitsland?
Geïndustrialiseerde landen vormen een klein percentage van de totale bevolking. Maar deze landen verbruiken de meeste hulpbronnen en veroorzaken wereldwijd de hoogste CO2-uitstoot. En als we zo doorgaan, zullen we ecologische en uiteindelijk economische en sociale problemen veroorzaken, vooral in ontwikkelingslanden, die schaarse hulpbronnen gebruiken. Dat wil zeggen, we hebben de verantwoordelijkheid in de geïndustrialiseerde landen om dingen te veranderen en bijvoorbeeld om processen in de productie en het verbruik van energie te veranderen, zodat de CO2-uitstoot wordt verminderd.De rol van het financiële systeem is om te overwegen hoe het bedrijf dat ik financier eigenlijk werkt, hoe produceert het? Worden milieuaspecten en sociale criteria nageleefd? Het is niet alleen een morele kwestie, het beïnvloedt ook de langetermijnleningen van de Bank: als het gefinancierde bedrijf te veel CO2 verbruikt, wordt het uiteindelijk beperkt door wetgeving en kunnen werken worden stopgezet. Dan kunnen leningen niet worden terugbetaald en maakt de bank verlies. Moet het financiële systeem zorgvuldig kijken waar het geld naartoe gaat om de eigen overleving veilig te stellen? En met betrekking tot milieukwesties, dat is niet genoeg.Wat is je hartproject op dit moment?
Wat zijn je doelen op dit moment? Over het algemeen willen wij bij het WWF de aandacht vestigen op de hefboomwerking van de financiële wereld om bepaalde dingen te corrigeren of iets anders te doen. In dit verband willen we ons richten op de duurzame investering van individuele consumenten. Miljoenen Duitsers kunnen naar hun klantadviseur gaan en hun bank vertellen dat ze hun eigen geld niet moeten investeren in bedrijven die voor het milieu schadelijke producties of kinderarbeid hebben. Vandaag ga je naar je relatiemanager en heb je de vier of vijf aandelenfondsen of andere producten om uit te kiezen en om uit te kiezen. Het zou geweldig zijn als iedereen die zich bezighoudt met zijn pensioenplannen of kapitaalinvesteringen aandacht schenkt aan duurzaamheid. Als de klantadviseur bijvoorbeeld deze wensen van 500 klanten hoort en op een gegeven moment wanhopig naar zijn winkelmanager gaat, bereikt dit het bestuur van de bank. Onze vraag kan er dus voor zorgen dat het bestuur van de bank nadenkt over hoe het aanbod van duurzame investeringen kan worden verhoogd. Net als bij onze intrede op de biologische markt, kunnen we ook ons ​​consumptiegedrag in onze investeringen beheersen.

Gelooft u dat duurzaam beleggen vooral belangrijk is voor vrouwen?
Duurzame investeringen hebben weinig te maken met geslacht. Maar wij vrouwen in het algemeen geven veel te weinig om ons pensioen en het zal te veel afhankelijk zijn van de partners of echtgenoten. We maken deeltijdcontracten, krijgen kinderen, doen een stap achteruit en geloven dat alles goed gaat. Natuurlijk is het leuk als alles goed gaat, maar vaak niet. Het zijn precies deze vrouwen - en dit is statistisch bewezen - die getroffen worden door ouderdomsarmoede. Omdat u als vrouw toch voor uw pensioen moet zorgen, kunt u dit duurzaam doen. Vraag uw klantadviseur bij de bank wat duurzame ideeën zijn.

Welke drie tips zou je vrouwen geven voor hun financiën?

  • Zelfs aan het begin van het werkzame leven moet elke vrouw voor haar eigen financiën en pensioenen zorgen. De garantie om door iemand anders te worden verzorgd bestaat niet.
  • Vraag de werkgever welke vormen van bedrijfspensioenregelingen worden aangeboden. Een werknemer heeft het recht om voorzieningen te treffen voor de operatie voor ouderdom. Maar in welke vorm en over welk contract dit gebeurt, beslist de werkgever. In veel bedrijven betaalt de werkgever ook een bepaald bedrag dat kan worden gebruikt voor oudedagsvoorzieningen. Helaas worden deze zogenaamde asset-based services niet door veel werknemers gebruikt.
  • Besteed aandacht aan de duurzaamheid van uw financiële producten. U kunt dus niet alleen financieel voor uw toekomst zorgen, maar ook helpen om het hele systeem geschikt te maken voor de toekomst. Maar zoals bij alle investeringsbeslissingen, moeten de risico's van duurzame producten worden overwogen. Voorafgaand aan grote en langetermijninvesteringen is advies van vertrouwde experts zinvol.

Welke vragen kunnen we onze bankadviseur stellen bij de volgende afspraak?

  1. Welke duurzame investeringen worden aangeboden?
  2. Hoe wordt duurzaamheid gedefinieerd? Investeert alleen in pioniers op het gebied van milieubescherming, enz., Of is er een negatieve lijst? Dus bedrijven en industrieën waarin niet wordt geïnvesteerd?
  3. Hoe draagt ​​het product bij aan het behalen van de klimaatdoelen?
  4. Wordt er rekening gehouden met sociale criteria (bijvoorbeeld uitsluiting van kinderarbeid)?
  5. Zijn er beleggingsproducten met een duurzaamheidskeurmerk, bijvoorbeeld van het Forum Nachhaltiges Geldanlagen?

Bedankt voor het interview, mevrouw Shahyari.

Teletips @ Biggymans Kleding (September 2022).Investering, duurzaamheid, WWF, financieel expert, financiën

Interessante Artikelen