Overzicht van de betekenis van alle ascendenten

Wil je weten waar je ascendant voor staat? Wat is je combinatie met de dierenriem dan? In een korte beschrijving legt Roswitha Broszath alle ascendenten uit. De astroloog en genezer creëert al meer dan 25 jaar horoscopen voor de ChroniquesDuVasteMonde en inhoud voor ChroniquesDuVasteMonde online.

Ascendant Steenbok

Mensen met de Ascendant Steenbok komen tot leven met het idee dat deze planeet een onherbergzame, koude plek kan zijn en dat het goed is om zichzelf en de kwetsbare delen goed te beschermen. De gevoeligheid van de Steenbok Ascendant is veel uitgesprokener dan je van buitenaf zou verwachten. Hoe goed dat hier dan al een beschermend mechanisme is ingebracht. Elke bescherming is legitiem, heeft een doel en een functie. Hier helpt hij om vanaf een veilige afstand te observeren hoe het leven zich openbaart. Zelfs de geboorte kan een beetje uitputtend proces zijn. En dan het idee dat, zoals bij de geboorte, elke vooruitgang hard moet worden gewerkt, gestold is. Ernst, verantwoordelijkheidszin en plichtsbesef zijn al tot leven gewekt. Uw Pré: het oog voor de essentie! Non-verbale informatie in de kindertijd betekent dat het leven nooit een doel op zich mag zijn. Het credo: prestatie is de betekenis van zijn! De leertaak is daarom niet alleen de plicht om te heiligen, omdat het meestal systemisch wordt doorgegeven aan het gezin. Gedraag je als volwassene vanaf het begin, om de ouders te ontlasten, is een veel voorkomend patroon, ook omdat dit gedrag vaak door het gezin wordt beloond. Bijna altijd streeft de Steenbok-Ascendant naar onafhankelijkheid. Gewenst domein op deze faciliteit: geneeskunde, architectuur, onderwijs, instituut management. De rechter, psycholoog, ondernemer, dokter. Uitstekend is de kwaliteit van leiderschap.Ascendant Waterman

Onorthodox, onconventioneel, origineel, dit zijn de basisthema's van de Aquarius Ascendant. En ze verschijnen vanaf de eerste ademhaling. De opklimmende Waterman komt op een buitengewoon ongebruikelijke manier in dit leven, bijvoorbeeld in een vliegtuig of in een taxi. Zeer dynamisch, ongeduldig, breekt hij alle plannen van zijn ouders als hij deze wereld betreedt. Hij komt tot leven met het idee dat deze wereld een plaats is waar verbetering nodig is, en van daaruit ontwikkelt hij de missie om zijn eigen persoonlijke revolutie tegen onrechtvaardigheid, zinloze structuren en systemen te lanceren. En omdat de opklimmende Waterman ook kosmisch en karmisch functioneert om afzettingen te verbreken, wordt hij vaak geboren in families waarin de familiedynamiek te rigide geconsolideerd is geworden. Hij brengt een zeer unieke trillingsfrequentie met zich mee, die heilzaam is voor onrust, maar niet altijd zo welkom. Het anders zijn, het uit de weg gaan slaan, het nooit alles bij elkaar horen, is het lot, maar ook het voorrecht. Zichzelf in de loop van het leven schikken, zelfs van de eigen particulariteit houden, is gewenst. Een vleugje exotisme omringt hem, het leven naast het ritme van het gebruikelijke, iets onrustigs, avontuurlijks brengt kleur aan de actie. Vaak voelen deze mensen zich alsof ze van een andere planeet komen! De taak van leren is om zijn buitengewone intuïtie, zijn inventieve en inventieve genie, zijn gave om informatie uit een andere dimensie te verzamelen, te gebruiken om een ​​hoger ideaal te dienen zonder gebogen te zijn. Vrijheid, democratie, gelijkheid is het credo. Zijn sociale bewustzijn is een motivatie om netwerken te initiëren. Voorkeursdomeinen: wiskunde, architectuur, geneeskunde, alchemie. Basisvereiste: geen hiërarchie in het beroepenveld. Zijn schaduw: een neiging naar uitersten.Ascendant vis

De opklimmende Vissen brengt een rijkdom aan kwaliteiten met zich mee: Creativiteit, Fantasie, Muziek, Mysterie en Helderziendheid. Totdat al deze rijkdom een ​​naar buiten zichtbare contour krijgt, duurt het, afhankelijk van de extreme zieldiepte en mogelijkheden, meestal iets langer. De Vissen Ascendant komt tot leven met de wetenschap dat het leven ook gepaard kan gaan met pijnlijke ervaringen. En dat hij hoogstwaarschijnlijk nooit zo volledig thuis zal zijn op deze planeet. Vis is een dubbel teken. Reizen in twee werelden, het kosmische en het aardse, is niet alleen een verklaring van het Vissen-symbool, maar leefde de realiteit. Vaak hebben de ouders de indruk tijdens en na de geboorte dat de nieuwe aardbewoners nog steeds overwegen of hij hier echt wil blijven. Dit subtiele wezen heeft herinneringen aan een wereld vol oneindige liefde. Gevoelig, subtiel, deze wezens zijn ook bijzonder gevoelig voor externe stimuli, inclusief voedsel. Ze lijken niet helemaal van deze wereld te zijn. Haar empathie was voorbestemd voor gezondheidsberoepen. In artistieke gebieden, waar fantasie een uitstekende troef is, zijn ze ook succesvol.Met zoveel gevoeligheid is echte aardse nabijheid vaak een uitdaging. De schaduw is hier overeenkomstig de vluchtneiging. Vissen duiken, hetzij in fantasiewerelden, hetzij echt, in andere relatie- en ervaringswateren, zodra iets absoluut tegen de zielstrilling in gaat. Ook de neiging om de offerschap in te gaan, is vis niet onbekend. Om te internaliseren dat ze het recht hebben om te weigeren is een leertaak. Dit is zo moeilijk omdat het credo van de ouders is: wees onzelfzuchtig, nobel, goed. Professionele domeinen van succes: arts, niet-medische beoefenaar, voorganger, hypno- en reïncarnatietherapeut, psychotherapeut, ook in telefonische counseling.Ascendant Ram

Ascendant Ram is een uitgesproken dynamisch personage! Zijn claim, elementair en levensbepalend, luidt: "Ik wil!" Hij komt in dit leven met het idee dat hij alles naar zijn zin kan buigen. Handhaving, zelfs tegen verzet, is tegelijkertijd credo en motivatie. En met zoveel momentum, initiatief, temperament, komt hij ook geboortegericht op deze planeet. De start kan stormachtig zijn. Hij voelt zich vaak een beetje vertraagd in zijn dynamische drang om zijn plaats in deze wereld in te nemen. Misschien omdat de moeder moest proberen het ziekenhuis te bereiken en misschien een beetje weeën wilde tegenhouden. Opmerkelijk genoeg bevinden de ouders zich in een verhuis- of heroriënteringsfase. De moeder was heel jong, soms alleen. Uitdagende omstandigheden zijn dan het eerste oefenveld om zijn wil tot leven te trainen. Ascendent Aries is vooral blij om zijn hoofd er doorheen te steken. En dat is waarom er opvallend veel littekens in het hoofdgebied zijn. Niettemin is Ascendant Ram niet roekeloos, maar vaak begiftigd met een gevoelige waarneming. En met burgerlijke moed! Het gevoel van onrechtvaardigheid, dat hij al met zich meebrengt in de fabriek, voorbestemd voor juridische beroepen en om een ​​carrière bij de politie na te streven. In de kindertijd wordt het gevoel van rivaliteit gepromoot. Dat betekent voor later: om te concurreren in eerlijke concurrentie is motivatie en plezier op hetzelfde moment. Helemaal machteloos reageert hij op intriges en pesten, omdat deze snelle rammen, die altijd vechten met een open oog, volledig vreemd zijn aan hun aard. De overheersende taak is om de dingen hun eigen momentum te laten hebben, wetende dat het leven altijd gelijk heeft.

Ascendant stier

De opklimming van de stier brengt al een gezond pragmatisme, iets geaard, met beide benen op de grond. En meestal ook een overdosis aan aantrekkelijkheid, aangevuld met echt benijdenswaardig plezier. Om de geneugten van het leven te prijzen, om de schoonheden te vieren, zelfs die in de natuur, komt voort uit zijn innerlijke weten dat alleen op deze manier de balans van vitaliteit kan worden gehandhaafd. Hij wordt geboren in een gezin waarin het koesteren en behouden van waarden en tradities als deugd wordt gewaardeerd, gemedieerd en subtiel opgelegd. Vaak wordt een officiële carrière voorgesteld, die soms, maar niet altijd, aansluit op het veelkleurige, levensbevestigende potentieel van de stieren. Zijn talenten komen voort uit zijn liefde voor flora en fauna: de boswachter, landschapsarchitect, bloemist en de kok. Maar ook muziek, of het nu om zang of instrumentale muziek gaat, is haar pré. Artistieke carrières worden niet altijd ondersteund door het familiesysteem. De boodschap is: loop geen risico, blijf bij je laatste, wat betekent dat in dit geval de traditie is voortgezet. Publieke geest moet altijd over eigenbelang gaan. Consistentie, een gematigd leven, wordt gepredikt. Dit maakt het vaak moeilijk om zich te richten op topfuncties, anders dan in loondienst, tenzij je familieorders teruggeeft! Een ongelooflijk goede hand voor het geld en bezitsexploratie heeft ook deze Ascendant.

Ascendant-tweeling

De Ascendant Gemini is levendig, mentaal mobiel, geïnteresseerd en de kleine zonneschijn. Met de wetenschap dat het laatste wordt verwacht van het milieu, is dit de rol die hij moet vervullen, hij komt al in dit leven. De ouders zijn vaak nog erg jong, bezig met opleiding, carrière, professionele toewijding en het kind moet naadloos in dit levensmodel passen. Dat is precies de kwaliteit die in grote lijnen wordt ontwikkeld. De improvisatie, regelen vriendelijk! Want alle omstandigheden die niet echt overeenkomen met de wens van de ziel om rationele verklaringen te formuleren, zijn patronen. Het ouderlijk huis is meestal een gastvrije, open. Vrienden, buren, collega's zijn altijd welkom, opwinding gegarandeerd. Al vroeg leert het kind om met zichzelf om te gaan en kennis in te ademen! Over boeken, internet, alles wat in materiële handen tot hem komt. En verander stro in goud! Het speciale geschenk van de Gemini Ascendant is het kristalheldere intellect, vloeiendheid, vaardigheid. Dit is voorbestemd voor artistieke beroepen. En: de overdracht van informatie! De media zijn voorkeursdomeinen. Het credo van de ouders is: "Schik, werk, stel je voor dat je denkt te voelen!" Jammer genoeg verwijdert dat vaak originele emoties en impulsen.Je wordt de waarnemer in plaats van je over te geven aan het leven en de liefde, het hier en nu.

Ascendant kanker

De opklimmende kanker brengt een diepe emotionaliteit met zich mee, hij belichaamt het voedende, constructieve, vrouwelijke principe. Het archetype van de moeder, maar dat wil niet zeggen dat dit principe in de kindertijd daadwerkelijk in zijn positieve vorm werd ervaren. Vaak is er zelfs in de prenatale en vroege kinderjaren een gevoel van onbeschermdheid, dat later kan worden uitgedrukt in angst voor gebrek. Het tot leven brengen is een grote tastbaarheid en de innerlijke kennis die niet iedereen in de omgeving de gewenste zorg heeft. Om deze reden vormt de opklimmende kanker vroeg een soort omhulsel om zichzelf te beschermen. En ontwikkelt een geheimhouding die anderen vaak interpreteren als een weigering. Hij is zeker geen kwetsbaar, zwak wezen. Integendeel, hij brengt een innerlijke kracht met zich mee, wat vaak betekent dat hij al in de kindertijd als raadgever, therapeut in de familie-eenheid, moet optreden. Afweren van bezittelijk gedrag zonder schuldgevoelens te ontwikkelen, is een taak van ontwikkeling. Gezinsopdrachten hebben vaak veel magie. Om door deze mechanismen heen te kijken, om jezelf en een innerlijke vrijheid te vinden, is een voorwaarde voor het ontplooien van zijn zeer rijke potentieel. Professionele favorieten zijn: psycholoog, maatschappelijk werker, vroedvrouw, kinderarts; maar zelfs waar gastvrijheid en diëten belangrijk zijn in het hotelwezen, heeft de kanker gelijk. De non-verbale boodschap in de kindertijd is: "Houd je overgevoeligheid onder controle, laat je leiden door logica en wetenschappelijk bewezen." Formeel vasthouden aan wetenschappelijke kennis is een opvallend veel voorkomende opklimmende houding van kanker, om niet te verzinken in zijn eigen emotionele diepgang.

Ascendant Lion

De ascendant Leo brengt de benijdenswaardige, heldere uitstraling van de zon in dit leven! Hij komt naar deze fase van het leven, het stadium is een sleutelbegrip, met de claim de hoofdpersoon te zijn, de ster te zijn. Om indruk te maken, om applaus te krijgen, gewoon om de centrale ster te zijn in elke community, privé of professioneel. De ascendant Leo kan alleen in grote dimensies plannen en denken. Genius onderscheidt hem, net als een oneindige variëteit in de creatief-artistieke. Het palet in kwestie is eindeloos: schilderen, ontwerpen, produceren van films, maken van sculpturen, sculpturen. Maar ook modelleren is een passie. Om musea te runnen of om politiek op gang te komen, wordt alles in de Ascendant-leeuw uitgelegd. Op welk gebied dan ook: hij zal absoluut ademen in zijn creatieve activiteit. En: kies een senior positie, iets koninklijks of een freelance! Hij tolereert niemand over zichzelf, wat vaak wordt uitgedrukt in de woonsituatie, het motto is ook erg hoog. De kindertijd wordt vaak afgebeeld met een transfiguratie. De ouders waren bevoorrecht, vaak was de leeuw-ascendant ook een wishful kind, en dan ook met verwachtingen, de aanspraak om iets bijzonders te zijn, overbelast. De non-verbale boodschap is hier: "Wees geweldig, wees speciaal en onvergelijkbaar!" Dit laatste leidt tot het feit dat het automatisch wordt gescand op de plaats waar het wordt vergeleken met anderen in de ranglijst. Familiecontracten, tradities, inclusief de verplichting om de eer van de clan te verdedigen, kunnen ook klagen. Het leven van de eigen individualiteit is dan alleen mogelijk als er een bevrijding is van familiale heteronomie. Geen cliché is dat de leeuw-ascendant meestal een leeuwenmanen heeft, groot haar.

Ascendant maagd

Krachtig, begiftigd met waardigheid, evenwicht en de capaciteit voor innerlijke verzameling, arriveert de Ascendant Maagd al in dit leven. De hogere vorm van kennis, heden van de heerser Mercurius, hier in de vorm van Hermes Trismegistus, de tovenaar, schrijver van de goden, in staat tot verantwoordelijke taken. Zoeken naar betekenis, analyseren, diagnosticeren, onderzoeken, bundelen van inzichten, het vermogen om de essentie in één oogopslag te filteren zijn de overheersende kwaliteiten. De karmische missie is om zijn deel in dit leven te vinden en het met toewijding en competentie te vullen. En met perfectie, omdat de claim op onberispelijke resultaten onmiskenbaar effectief is. De Maagd Ascendant komt naar deze planeet met het idee efficiënt, nuttig en hard te werken. De trigger hiervoor is eerst de karmische missie en de gezinssituatie in de prenatale fase, die vaak gespannen was omdat de ouders mogelijk een bedrijf moesten starten of anderszins. De non-verbale boodschap is: "Wees nuttig, doe geen ongemak, doe je deel." Zinvol zijn, niet teleurstellende verwachtingen, is het patroon dat gedenkwaardig is. Hoewel van hoge competentie, is de maagdelijke ascendant vaak meer op de achtergrond. Of hij werkt voor anderen die meer aandacht willen, of hij raakt achter zijn taken, wat natuurlijk staat voor een speciale kwaliteit. Voorkeursdomeinen zijn: Helperberoepen, of dit nu een arts, niet-arts, psychotherapeut of maatschappelijk werker is.

Ascendant Weegschaal

De lieveling van de goden, gebaseerd op de gaven die de Weegschaal brengen in termen van talenten, gaven en potentieel in het leven, is deze Ascendant vastbesloten. Dus goddeloos maar zorgeloos hier is de kindertijd, de start in het leven, zeker niet. De Ascendant Weegschaal komt tot stand met de missie om harmonie en evenwicht in het familiesysteem te bieden. Hij is de geboren diplomaat die op iedereen kan reageren door syntheses te maken en gouden bruggen te bouwen, spanningen onschadelijk te maken en het systeem in evenwicht te houden. Het werkelijk brede potentieel omvat alles wat je kunt bedenken over artistieke talenten: dans, muziek, drama, film, vooral fotografie. Schoonheden die, met de blik van de aandachtige weegschaal, zich ervan bewust worden zichtbaar zichtbaar te worden door een beeld, zijn een absolute aanwinst. Maar ook familie, paartherapeut, kunst- en danstherapeut, zijn speciale talenten. Charme, charme, tolerantie en verzoening, een verrukkelijk charisma, maken de chocoladezijde compleet. Hierachter schuilt echter een scherp intellect, een uitstekend vermogen om te spreken, een rechtvaardigheidsgevoel dat ook leidt tot het beroep van een advocaat. De non-verbale boodschap in de kindertijd was echter: "Je bent niet de maat van alle dingen." Dit is in tegenspraak met de potentiële en zielenmissie en moet daarom niet alleen worden genegeerd, maar ook het tegenovergestelde worden.

Ascendant Scorpio

Exclusiviteit, vurigheid en passie zijn de bepalende kenmerken van de Schorpioen Ascendant. Alles of niets, warm of koud, nooit lauw, is zijn credo. Met deze intensiteit komt hij al tot leven. Vaak is de geboorte een krachtact, voor moeder en kind, voor de laatste zelfs het eerste oefenveld om zijn levenskracht en behoud te oefenen. Ascendant Scorpio worstelt tot leven. De verwachting die hierdoor wordt bevestigd is: het leven is strijd, die niet op alle manieren vraagt, niets waard is. Hij kiest vaak later voor de Ochsentour, hij voelt zich over aanpassing! Legendarisch is zijn bijna magische mentale kracht, zijn conceptuele fixatie waarmee hij gebeurtenissen kan versnellen. Beroepen zijn alleen geïnteresseerd als ze uitdagen en zelfs als belastend voor anderen kunnen worden beschouwd. De opklimmende Schorpioen heeft een speciale benadering van de schaduwpartijen, die van de eigen ziel en die van anderen. Dat is de reden waarom de psychoanalyse volgens C.G. Jung, die nadrukkelijk het werk op schaduwen benadrukt, precies goed is. Maar hij bezit ook detective, criminele instincten. Geheim agent zou een kleine droombaan zijn. Homeopathie, taalkunde past ook, precisie is een voorkeur. Maar dogmatisme is hem ook niet vreemd. Familiesystemen worden vaak voorgeschreven als persistent in tradities en systeemloyaliteit. Gezinscontracten hebben vaak een onevenredig effect.

Ascendant Boogschutter

Een evenwichtige compositie! Optimisme voegt diepte, empathie en analytische oriënterende geest toe. De duidelijke logica wordt aangevuld door abstract denken, de bereidheid om spirituele perspectieven te integreren. Dit resulteert in belangen die er een beetje ongewoon en afstandelijk uitzien, maar die de tijd ver vooruit zijn. De zoektocht naar wat er achter tijd en ruimte bestaat en hoeveel dimensies er in dit verband zijn, zijn hoofdkwesties. Bewustzijnbevorderende training, meditatie, contemplatie, kijken achter de dingen, het ontmoeten van het pure elixer van de geest, zijn hier standaard beweringen. Beroepen zouden moeten leiden naar gebieden die nog steeds onbekend zijn: mystiek, spiritualiteit, filosofie, astrologie, profetie. Het psychologische werk op basis van de Tao past. Of ashram of klooster, terugtrekking van externe stimuli is helende energie. Zelfs sjamanistische droomreizen, zelfs reizen, concreet in het buitenland of in andere dimensies, zijn een passie. Gepassioneerde empathie is het sleutelwoord. In het familiesysteem zou deze schutter zich vaak vreemd en anders hebben gevoeld. Des te belangrijker is een vrij gelijkgezinde, krachtige, aardse, genotzuchtige tegenhanger die zich herinnert dat het leven vol is. En geanimeerd om universums te verkennen, maar ook om de special in het dagelijks leven te vieren.

Ben jij niet jouw ascendant? Met deze tool kun je het bepalen: bereken ascendant

Bruce Feiler: Agile programming -- for your family (Maart 2020).Astrologie, Horoscoop, Astrologie, Ascendant